Wetstrijd

Taktische tips 4: Wetstrijd

Kunnen ze bij de redaktie van dit clubblad nou helemaal niks meer? Kunnen ze nou zelfs geen titel meer goed typen? Waar moet dat heen met de jeugd van tegenwoordig? Leren die dan helemaal geen Normen en Waarden meer? Zo, ik doe mee aan de huidige mode om het over Normen en Waarden (Wormen en Maden denk ik altijd maar) te hebben.

Maar ik ga het deze keer echt over wetten en strijd hebben. Ik wil nog steeds het misverstand uit de weg hebben dat bridge-nivo te maken heeft met het hebben van veel en liefst moeilijke conventies. Absoluut niet waar. Er zijn genoeg topspelers in de wereld met een biedsysteem wat niet wezenlijk verschilt met wat bij ons in de C gespeeld wordt. Hoewel ik moet toegeven dat ze dat systeem wel beter kunnen onthouden… De verschillen zitten hem vaak in het toepassen van dat biedsysteem en vooral in het weten van wat handigheidjes.

Ik ga het eerst maar eens over strijd hebben. Er wordt wat afgeknokt in onze competitie en dan heb ik het gelukkig niet over lichamelijke dan wel geestelijke vechtpartijen, maar wel over de veldslag tijdens het bieden. Laat ik maar met de deur in huis vallen. Stel je hebt als Zuid:

753
AV852
H94
AT

en het bieden gaat als volgt:

Noord Oost Zuid West
1 Ha 1 Sch
2 Ha 2 Sch ?

Je hebt 13 punten en een 5 kaart Ha dus je opent 1 Ha. Dat was het gemakkelijke deel. Nu wordt het moeilijker. Wat moet je nou toch in vredesnaam doen? Normaal gesproken zou je passen als de tegenstanders niet hadden tussengeboden. Vervelende mensen ook, waarom houden ze hun mond niet? Naar gelang het temperament van de strijders zie je dit soort biedverlopen direct uitsterven dan wel volledig ontsporen tot 4 Sch toe. Een kussengevecht of pittige bokspartij. En in beide gevallen heb je vaak het gevoel dat niemand weet wat hij eigenlijk aan het doen is.

Is daar niet wat zinnigs over te zeggen? Jawel hoor, laten we even kijken wat er aan de hand is. Partner heeft een 4 kaart Ha en 6-9 punten. Dus wij hebben samen zo’n 20 punten en minstens 9 Harten samen. De tegenstander heeft dan ook zo’n 20 punten en waarschijnlijk minstens 8 schoppen samen. Fijn, wat hebben we daaraan? Nou, een Amerikaanse profbridger heeft dit soort situaties uitvoerig bestudeert en kon tot enkele interessante uitspraken erover komen. Hij was zo overtuigd van zijn gelijk dat hij die simpelweg ‘de Wet’ noemde (Engels: The Law). Nogal een sterk staaltje eigenlijk, geen Norm, geen Waarde, maar gewoon de Wet. In tegenstelling tot sommige echte wetten werkt deze echter vaak wel.

Als je de Wet voor de bovenstaande situatie interpreteert dan komt het erop neer dat je naar verwachting evenveel slagen haalt als dat je troeven hebt. En aangezien je minstens 9 Hartens hebt, haal je naar verwachting minstens 9 slagen in Harten en moet je dus 3 Ha bieden. Als je zelf geen 5 Hartens had gehad, maar gewoon 4 dan had je dus samen 8 Hartens gehad en had je moeten passen. Sterker nog, uit het feit dat je 3 Ha biedt, kan je partner afleiden dat je 5 Hartens hebt. Als West op onze 3 Ha nog 3 Sch biedt en hij heeft zelf ook 5 Hartens dan kan hij bedenken dat wij samen 10 Hartens hebben en dus 4 Ha kunnen bieden. Met 4 Hartens past hij.

Taktische tip 11: Wanneer beide partijen een eigen kleur hebben en ongeveer even sterk zijn, dan kun je evenveel slagen bieden als je troeven hebt.

Klopt dit nou altijd? Nou, voordat ik politiebescherming moet gaan aanvragen, of mijn nieuwe brievenopener kapot snij op een kogelbrief, of aangeklaagd wordt door een verdwaasd nichtje die het heeft aangepapt met een mislukte zakenman: nee, het klopt niet altijd.

Ten eerste: het moet om een troefcontract gaan, voor SA-contracten geldt dit absoluut niet, die zijn Wetteloos. Ten tweede: als je een dubbele fit hebt (dus bijvoorbeeld samen 8 Hartens en 8 Ruitens) dan haal je zelfs een slag meer. Maar ten derde: met een 4-3-3-3 verdeling of met Vrouwen en Boeren in de kleur van de tegenstander haal je een slag minder.

Je ziet al wel: het is een echte Wet. In het begin lijkt hij handig en bruikbaar, maar de praktijk is weerbarstiger.

Als bijsluiter zal ik toch maar heel even de technische achtergrond geven. Die Amerikaanse bridgeprof is Larry Cohen en die Wet is ‘The Law of total tricks’ (de wet van het totaal aantal slagen). Wat hij beweert en wat erg vaak klopt is dat het totaal aantal slagen in een spel gelijk is aan het totaal aantal troeven in de troefkleuren van beide partijen. Stel de ene partij heeft 9 Hartens en de andere 8 Schoppens samen. Laat het spel twee keer spelen, eerst door de ene partij met Harten als troef en vervolgens door de andere met Schoppen als troef. Tel het aantal door de leiders gehaalde slagen op en je komt op 9 + 8 = 17 slagen. Dit geldt ongeacht de puntenverdeling. Maar wat de Wet niet vertelt is hoeveel slagen elke partij nu precies haalt. Het kan zijn dat de een 10 Hartenslagen haalt en de ander 7 Schoppenslagen, maar het kan net zo goed zijn dat de een 8 Hartenslagen haalt en de ander 9 Schoppenslagen. Dat hangt van het zitsel en de puntenverdeling af.

Pas nu deze wetenschap toe op het voorbeeld in het begin van het verhaaltje. Wij hebben 9 Hartens, zij 8 Schoppens. Stel, ik pas en de tegenstander speelt 2 Schoppen. Eerste mogelijkheid: ze halen het met een overslag (9 slagen), dan waren wij 1 down gegaan (8 slagen) in 3 Ha en dat is altijd beter. Tweede mogelijkheid: ze halen het contract precies (8 slagen), dan hadden wij precies (9 slagen) 3 Ha gehaald en dat is ook altijd beter. Derde mogelijkheid: ze gaan 1 down (7 slagen), maar dan halen wij een overslag (10 slagen) in 3 Ha en dat is nog steeds beter. Alle andere mogelijkheden zijn overigens slechter voor ons, maar die zullen zelden voorkomen als de punten evenwichtig verdeeld zijn. Kijk als voorbeeld naar het gehele spel en probeer te bepalen hoeveel slagen elke partij haalt. Je zult zien dat het klopt.

92
H643
32
HB986
AVT86 HB4
B7 T9
VT8 AB765
V42 753
753
AV852
H94
AT

Kun je deze bijsluiter niet helemaal volgen dan geeft dat niks. Ik snap al die bijsluiters bij geneesmiddelen ook zelden helemaal. Ik neem gewoon mijn medicijn en wordt beter. En als u zich nu houdt aan de taktische tip in dit verhaal dan gaat het bridgen ook vast wel beter. En zo niet, dan moet u maar bedenken dat er eigenlijk nog één veel belangrijkere Wet, Norm of Waarde is: zorg ervoor dat je er plezier in hebt.