Herkomst naam "de Tempel"

De Tempel

Wel eens nagedacht over de betekenis van deze naam? Ja, de club is naar het gebouw genoemd, en het gebouw naar de wijk, dat is duidelijk. Vroeger stond hier een boerderij genaamd “De Tempel”, wat ons alweer een stapje dichterbij brengt. Maar hoe komt die boerderij eigenlijk aan zijn naam?

De eerste vermelding blijkt ouder te zijn dan ons oudste lid, namelijk uit 1837. De naam is echter nog veel en veel ouder. Over de betekenis zijn de geleerden het niet eens. Een mogelijkheid is dat het er vroeger een veldje lag met een scherpe punt. Het is dan afgeleid met oud-Nederlands ‘timpe’, want op zijn beurt weer verwant is met ‘tip’ en dat betekent ‘punt’. Een andere mogelijkheid is dat de boerderij en het land in het bezit waren van Tempeliers, een geestelijke orde. Dit is minder waarschijnlijk omdat er nergens aanwijzingen zijn gevonden dat hier bezittingen lagen van de Tempeliers.

Tenslotte kan het ook genoemd zijn naar een tempel, die hier in de buurt gestaan heeft. Dat leek tot voor kort tamelijk onzinnig, maar een paar jaar geleden zijn er in Son resten gevonden van een Romeinse offerplaats (Latijn: Templum) uit de eerste eeuwen van onze jaartelling en de wijk ligt vlak tegen voormalig Sons grondgebied aan. Wie weet heeft dus ons kluppie toch nog zijn naam aan Son te danken, wat me persoonlijk een klein beetje deugd doet.